Principala - A.O Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Rurală

1. Va fi organizată conferinţa științifică anuală a studenților și masteranzilor!

2. Va fi organizată Sesiunea de orientare in carieră pentru masteranzi.

3. Prestam 2 tipuri de servicii noi: elaborarea planurilor de afaceri și efectuarea studiilor de fiabilitate a campaniei.

Mai mult...

1. Susţinerea intereselor tinerilor din Moldova care doresc sa-şi întemeieze o afacere prin desfăşurarea programelor şi activităţilor de instruire.

2. Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte de parteneriat în domeniile educaţionale, de cercetare şi de business.

Mai mult...

Asociaţia Obştească Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Rurală (CEDR) este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, care activează pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17 mai 1996.

Mai mult...